Välkommen till den europeiska Validationsorganiosationens hemsida

E.V.A (Europeisk Validations Organisation) är en sammanslutning av Validationsorganisationer och individer från hela europa.
Vårt mål är att sprida Validationsmetoden i Europa och att hjälpa utövare att dela erfarenheter och skapa kontakt med varandra.

”Ed Feil, the great documentary director, who made Validation visible, left us for a better world. His work allowed thousands of people to get in deeper contact with the idea of Validation and make it work for the old old persona. We will miss him and keep him in our hearts. Our deepest thoughts go to Naomi Feil.

The EVA Board”

Vad är Validation?

Presentation av EVAs stryrelse

Ordförande
Kathia Munsch (Frankrike -Master i Validationsmetoden)

kassör
Wolfgang Hahl (Tyskland -Validationslärare)

Sekreterare
Hildegard Nachum (Österrike- Master i Validationsmetoden)

Validationslärar sekreterare
Stephani Maser (Tyskland – Validationslärare)
Erika Ongaro (Italien – Validationslärare)
Javier Irujo Lizaur (Spanien- Validationslärare)